Gulvfirma der virkelig gør en forskel for dit trægulv og bolig

Gulvfirma er en virksomhed hvor ansatte udfører gulvarbejde. Er der et gulvfirma i din by? Ellers er du naturligvis altid velkommen til at benytte os til din næste gulvopgave. Og netop gulvopgaver og gulvarbejder af forskellig art er det som gulvfirmaer beskæftiger sig med. Herunder:

 • gulvfirma der virkelig kan tilbyde dig en masse. Erfaring viden og kompetence ud over det sædvanlige. Kontakt dit lokale gulvfirma eller gulvsliber eller få et rigtig godt tilbud fra den bette gulvmand. I mange år har den bette gulvsliber udført gulvarbejde og gulvafslibning i Odense, Svendborg og Nyborg samt på Sjælland og i Hele Københavnsområdet. Gulvbehandling med lak, lud, sæbe, voks eller måske en gulvolie. Støv og støvfri gulvafslibning. På billedet ses et gulvgalleri med forskellige former for gulvtyper, træsorter samt gulvbehandling. Gulvafslibning
 • Gulvrenovering
 • Gulvrestaurering
 • Gulvreparation
 • Gulvafhøvling
 • Gulvopgaver
 • Gulvbehandling

Der er gulvfolk ansat til at udføre de forskellige former for gulvopgaver. De fleste gulvfirmaer har også et gulvsliberi samt et gulvværksted hvor de kan tilpasse gulvbrædder og eventuelt lave helt nye som kan passe ind i en given gulvsammenhæng. I mange tilfælde hvor kunden har et trægulv hvor der mangler gulvbrædder eller parketstave så er det ikke altid til at skaffe, og her er det godt med en gulvsnedkeri hvor tilpasning af træ kan udføres.

NOTE: Det smukke i et trægulv kommer først frem ved en ny afslibning eller når træet er vedligeholdt efter foreskrifterne. 

Gulvfirma og gulvvirksomhed

Vi har alt under et tag, så du altid kan få svar og inspiration ved at henvende dig her. Vi kalder det et gulvhus med mange forskellige funktioner, herunder:

 • Gulvgalleri
 • Gulvsnedkeri
 • Gulvværksted
 • Gulvbutik

Her har du en fantastisk mulighed for at få en viden som du ikke kan få andre steder, og så er alt under samme tag. Du behøver ikke at søge her og der og rejse fra Herodes til Pilatus uden at få det samlede overblik.

Læs også: Sådan får du de bedste gulvafslibning priser

Gulvinspiration fra dit gulvfirma

Gulvinspiration er vigtig for at træffe det rette valg. Gulvtyper, træsorter, farver og nuancer – alt dette må der holdes styr på samtidig med fordele, ulemper og meget mere. Det visuelle er vigtig for at skabe harmoni i boligen hvor der er en sammenhæng mellem møbler, interiør og boligens farvesammensætning. Træ som et naturens materiale passer ind i næsten alle hjem hvor det skaber velvære, trivsel og hygge.

“De smukke åretegninger og det unikke i træets struktur skaber synergi og velvære.”

Gulvkonsulent der giver dig inspiration og gode råd

Det kan være svært at danne sig et billede af hvordan det færdige vil komme til at se ud. Så derfor tilbyder vi at lave et par prøver på det nyafslebne gulv for derved at få et indtryk af det færdige resultat. Vi har normalt alle former for gængse efterbehandlinger i bilen og kan derfor lave de gulvprøver som du kunne ønske. Og selvom det kun er forholdsvis små prøver, så kan du se hvordan gulvbehandlingerne vil tage sig ud på dit trægulv. For ikke 2 trægulve er helt ens og derfor skal der tages udgangspunkt i kundens gulv som skal have gulvbehandlingen. Når den endelige beslutning er truffet afslibes udfaldsprøverne, og træet er klar til gulvbehandlingen.

Gulvarbejde – Billig gulvarbejde hos Den Bette Gulvmand

 

Gulvarbejde udføres i forbindelse med renovering eller ny lægning af gulve. Har du et trægulv som har behov for en renovering? Så læs mere her. At arbejde med gulve kræver en gulvmand eller gulvfirma til at udføre gulvopgaven. Hviken type opgave det er afhænger først og fremmest af gulvtypen. Her er der forskellige gulvbelægninger som hver især kræver en gulvmand med specialkompetence til at udføre gulvarbejdet:

 • Gulvarbejde er mange forskellige ting, blandt andet gulvlægning, gulvreparation, gulvopgaver, gulvafslibning og meget andet. På billedet ses gulvlægning af et tyndt lamelgulvMarmor
 • Beton
 • Linoleum
 • Vinyl
 • Natursten
 • Terazzo

og en masse andre. Ethvert gulvarbejde må tilpasses den enkelt gulvtype og gulvbelægning. Vi er kun specialiseret i træ og trægulve, hvilket denne artikkel også vil bære præg af og omhandle.

Gulvrenovering og gulvopgaver

I arbejdet med renovering af trægulve er der forskellige typer af gulvopgaver. Det er processer som hver især har til formål at opfriske gulvoverfladen samt gøre gulvet mere slidstærkt, smukt og brugervenligt. Hvilken proces der er nødvendigt i det givne tilfælde afhænger af en række forskellige ting, blandt andet gulvets beskaffenhed samt kundens ønsker til blandt andet udseende og slidstyrke. Vi beskæftiger os med følgende gulvprocesser i arbejdet med gulvopgaver;

 • Gulvrenovering
 • Gulvrestaurering
 • Gulvafslibning
 • Gulvarbejde
 • Gulvbehandling
 • Gulvbearbejdening
 • Guvlreparation

samt en række andre. I forbindelse med en gulvopgave er det første skridt, at vurdere gulvarbejdets art på baggrund af kundehenvendelse.

Gulvarbejder er forskellige

Vi kan som regel få en idé om gulvarbejdets art ved den første kundesnak, som ofte har en helt klar idé om hvad der skal udføres. Og i mange tilfælde kan kunden også beskrive  gulvproblemet så der er lige til at gå til. Vi tager fat om gulvopgaven med det samme og i de fleste tilfælde er det nødvendigt at se trægulvet, for et gulvtjek og en gulvvurdering. Såfremt gulvet blot skal afhøvles, afslibes og have en efterbehandling så det som regel ikke nødvendigt med et besøg først. Det er alligevel forholdsvis let at afklare  over telefonen hvad der skal udføres.

Gulvvurdering og gulvtjek

Gulvarbejde og udskiftning af et gammelt og slidt trægulve. Renovering af parketstave og ilægnin af nyt, herefter gulvafslibning og en ny lakeringSåfremt det er en større og mere kompleks gulvopgave kigger vi som sagt forbi kunden og udføre et gulvtjek. Her gennemgår vi først og fremmest om gulvet overhovedet kan afslibes. Det er dog meget sjældent at en afslibning ikke er muligt. I tilfælde hvor det er en anden proces der er nødvendigt vil det naturligvis fremgå af gulvvurderingen. Måske skal dele af gulvet skal repareres eller helt skiftes. Såfremt gulvet knirker, bølger eller har andre skavanker må der tages andre midler i brug. Typiske skader er vand- og brandskader som skaber misfarvninger af forskellig slags.

NOTE: Træ er meget følsomt overfor vand. Derfor skal et trægulve vaskes så lidt som muligt. Bare nøjes med at støvsuge. Når det så bliver beskidt skal det naturligvis vaskes. Benyt altid en hårdt opvredet klud eller moppe.

Gulvarbejde på gulvværkstedet

Vi har en række gulvfolk som hver især har deres ekspertiser og kompetencer indenfor netop renovering af træ og trægulve. Er det nødvendigt at udføre et stykke gulvarbejde på vores gulvværksted så er dette også muligt. Det gælder ofte for trægulve som er ødelagte og hvor de enkelte planker måske skal isættes ekstra træ eller repareres i fer og not. Det kan også være at gulvet er skadet og mørnet som følge af fugtskade eller råd og svamp. Vi oplever ofte gamle trægulve være angrebet af borebiller som har undermineret træet, hvilket der må tages hånd om.

LÆS OGSÅ: Renovering af gamle trægulve med afslibning

Gamle og slidte trægulve forvandles med gulvarbejde

Ved rigtige gamle trægulve er det ofte svært at få gulvplanker som nøjagtig modsvarer trægulvet i boligen. Derfor kan vi som regel på gulvværkstedet lave gulvplanker der svarer til det nuværende gulv. Idag er det således at trægulve har helt klare specifikationer som modsvarer europæiske krav om standarder. Dette var ikke tilfældet for hundrede år siden og derfor kan det i mange tilfælde være nødvendigt at lave trægulve helt fra bunden. Her er det som regel muligt at skaffe gammelt træ som passer nøjagtig i patina til det gamle gulv, hvorfor det er svært at se forskel på det reparerede sammenlignet med det oprindelige.

Gulvarbejde og gulvrenovering er mange ting

Gulvarbejde der virkelig gør en forskel. Gulvafslibning og ny gulvbehandling med sæbe eller lud. Lak olie eller andre ting. Spørg den-bette-gulvmand.dk til råds om de mange mulighederGulvrenovering påtages for både små og store opgaver, så har du et lille køkken hvor trægulvet skal opfriskes så udfører vi gerne det. Ingen opgave er dermed for lille og ingen for stor. Vi tilstræber altid at have fornuftige priser på udført gulvarbejde og vi har alle forudsætningerne for at det kan lade sig gøre. Vi er særdeles konkurrencedygtige idet vore faste omkostninger er små og at vi ikke bruger penge unødigt.

” Træ og trægulve udmærker sig blandt andet ved at være et fornybar materiale, Det vil sige at der planets nye træer hver gang et træ fældes til brug for trægulve. “

Derfor billige gulvafslibning priser

Det er vores filosofi at værne om det vi har og passe godt på det. Så derfor gør vi ikke uhensigtsmæssige investeringer og mange chefer på lønningslisten. Nej, hos os arbejder mester selv i marken hvor hans kone laver regnskab hver torsdag aften når hun kommer hjem fra arbejde. Det er små og beskedne kår og derfor kan vi også tillade os at bruge den tid der er nødvendigt for at udføre et godt og solidt stykke gulvarbejde til vore kunders tilfredshed.

Trætekniske kompetencer

Er det nødvendigt at gå i detaljer ved arbejdet med et trægulv så gør vi naturligvis det, idet vi har den fornødne tid og trætekniske viden som muliggør dette. Trætekniske kompetencer og viden om trægulve gør at vi kender alt til hvordan træ reagerer i alle mulige og umulige situationer. Og det er faktisk en videnskab at udføre gulvarbejde samtidig med at have den fornødne viden om træets sammensætning og egenskaber. Dette giver også en bedre fornemmelse  for træet samt en bedre kvalitet i den anden ende.

Gulvafslibning – en gammel tradition

Vi ved også alt om gamle håndværksmæssige traditioner og principper indenfor vores branche. Derfor arbejder vi med ny teknologi og nye maskiner men med udgangspunkt i de gamle håndværksmæssige traditioner. Det er vores erfaring at det giver det bedste resultat og der for er vi altid på forkant med bearbejdnings metoder og arbejdsformer indenfor branchen. Har du spørgsmål eller kommentarer til dene artikel, er du naturligvis velkommen til at kontakte os for en snak om gulvarbejde og et rigtig godt tilbud.

Gulvlægning – Sådan lægges trægulve

Gulvlægning udføres af en gulvmand når et nyt trægulv skal lægge set et gammelt ditto skal lægges om. At brække et trægulv op og lægge det på ny er nødvendigt ved fejl og mangler, typisk såfremt gulvet er blevet lagt forkert fra begyndelsen.

Gulvlægning og gulvmontage

gulvlægning og finslibning kræver erfaring og ekspertise. Her på billedet ses en gulvlægger i færd med den sidste afpudsningOm det er gulvlægning eller gulvmontage er ord som benytte i flæng og betyder stort set også det samme. Det har i hvert tilfælde noget med lægning af trægulve at gøre, uanset hvordan man vender og drejer det. Der findes forskellige teknikker alt afhængig af gulvtypen samt hvilken metode der vælges. Her er de 2 mest forekommende typer af gulvlægning:

 • Bærende trægulv
 • Svømmende trægulv

Jeg vil i det efterfølgende prøve at forklare hvad der er forskellen på de to måde at lægge gulve på. Et svømmende gulv kalde også et flyden de ditto.

Trægulv på strøer

gulvlægning udføres af en fagmand, en rigtig gulvlægger. Her ses værktøj og træ fra et pause billedeTrægulve som hviler på en understøtning af bjælker eller strøer kaldes for et ‘bærende gulv’. Her forståes et plankegulv eller lamelgulv som sættes sammen i fer og not og sømmes fast på underliggende strøer. Undergulvet bygges op så det passer til overgulvets dimensioner, herunder gulvbræddernes tykkelse, længde og bredde. Der tages også hensyn til gulvets forventede brug og belastning, så spændet imellem de enkelte strøer ikke er for stor. Gulvstrøerne påmonteres beton eller et andet materiale som undergulvet er lavet af.

Trægulve der ligger løst

Her er det oftest de såkaldte ‘klik-gulve’ som benyttes. Lamelgulve som er bygget op af tre lag træ med en ædeltræs finér på toppen. De tre træflader er rentræ i bunden, presset træ (spånplade) i midten samt en finér for oven. Disse gulve samles med en klik anordning som griber ind i hinanden og holder gulvet fast. Som alternativ til dette er et stavparket som limes fast på betongulvet. Stavene kan lægges i forskellige mønstre, hvilket gulvlægningen udføres på baggrund af. Der findes blandt andet:

 • Rudeparket
 • Hollandsk parket
 • Kongeparket
 • Sildebensparket

og mange andre mønstre. Denne type gulve er lavet af ren træ og ofte et dyrt og eksklusiv et af slagsen.

gulvlægning og gulvmontage som ses her på billedet. Et lamelgulv som samles med det kendte klik system